• Nie Znaleziono Wyników

Module 5 Extra practice

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Module 5 Extra practice"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Module 5

Module 5 Extra practice

Vocabulary

1 Znajdź w wężu wyrazowym osiem nazw codziennych czynności.

gotobe dhavedinnerleavehom

ewakeupgetdressedhavebreakfastdoho mewo rkread books

go to bed,

Grammar

2 Popraw zdania. Wykorzystaj do tego informacje z nawiasów.

1 I get up at half past six.

(seven o’clock) I don’t get up at half past six. I get up at seven o’clock.

2 I walk to school.

(go by bus)

3 Tina has lunch at twelve o’clock.

(have breakfast)

4 My mum and dad watch TV in the evening.

(play computer games)

5 You do your homework in the morning.

(in the evening)

6 We go to bed at half past nine.

(half past ten)

Grammar

3 Napisz polecenia przeciwne do podanych poniżej.

1 Pick up your pencil.

Don’t pick up your pencil.

2 Don’t brush your hair.

Brush your hair.

3 Count to twelve.

4 Clean the blackboard.

5 Don’t talk to your friend.

6 Don’t play a game.

7 Look at the teacher.

8 Sit on the floor.

Reading

4 Przeczytaj teksty. Kto lubi swoją drogę do szkoły, a kto nie? Narysuj

albo

obok

każdego tekstu.

Jane I go to school by bus. I like my journey to school. The bus driver is very friendly.

Zillah I go to school by car. I don’t like my journey to school. It’s boring!

Bob I hate my journey to school.

I walk up a very big hill. It’s a long journey.

Julian I love my journey to school. I go by train. There are lots of people on the train. It’s fun!

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie. 1 eat / sandwiches Sarah usually

2 Colin plays football, volleyball

Następnie przeczytaj pytania i napisz

4 Uzupełnij teksty wyrazami z ramki.. His most popular

1 Użyj podanych wyrazów do napisania pytań i odpowiedzi na temat sławnych osób z przeszłości.. 1 who / Jesse Owens an athlete Q: Who was

It’s 3 colder / the coldest than the swimming pool, but it’s 4 nicer / the nicest place to swim and it’s 5 cheaper / the cheapest than going to the sports centre!. You

Następnie ponumeruj rysunki w odpowiedniej kolejności.. Yesterday, Kim went to

1 Spójrz na podpowiedzi i wpisz prawidłowe słowo, a następnie znajdź je w diagramie. 1 You can fly