• Nie Znaleziono Wyników

Module 1 Extra practice

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Module 1 Extra practice"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Module

Module 1 Extra practice

Grammar

1 Zakreśl właściwe wyrazy.

Vocabulary

2 Dopasuj zdania do odpowiednich rysunków.

Vocabulary

3 Znajdź w wężu wyrazowym nazwy pięciu dyscyplin sportowych i pięciu miesięcy.

sports months

tennis July

Grammar

4 Połącz pytania z właściwymi odpowiedziami.

1 Is he bored? a No, they aren’t.

2 When is her birthday? b Japan.

3 Are they happy? c Yes, I am.

4 How old are you? d It’s in December.

5 How old is she? e I’m twelve.

6 Where’s he from? f She’s eight.

7 Are you tired? g Yes, he is.

Reading

5 Przeczytaj tekst o Hiroko. Następnie uzupełnij tabelkę.

Name: Hiroko

Age:

Birthday:

Country:

City:

Favourite colour:

Favourite pop star:

1 I’m bored!

2 I’m thirsty!

3 I’m cold!

4 I’m hungry!

5 I’m tired!

a

A: Hi, I1’m / ’re Tracy.

B: Hi Tracy, 2 my / me name’s Mel.

Where are you 3 for / from?

A: I’m from South Africa. How old

4 are / is you?

B: 5 I’m / You’re eleven.

b

c d e

Hi, I’m Hiroko. I’m ten years old and my birthday is in March. I’m from Japan.

My home is in Kamakura. My favourite colour is red and my favourite pop star is Rihanna.

tennis julyfoot ballmarchskiingskateboarding

februaryvolleyballdecemberapril

Cytaty

Powiązane dokumenty

Diffusiecoëfficiënten van Cu„Si voor verschillende temperaturen. Het i s n a - melijk eenvoudig in te zien dat toepassing van deze vergelijking, onafhankelijk van het feit of

Lack of those in the family causes that a child starts to look for them in the age groups very often deviant ones.. Also excessive restriction of child’s freedom or over protection

Narysujcie swój ulubiony obiadek( kolorowanka poniżej )

Narysujcie swój ulubiony posiłek (kolorowanka

Zakreśl właściwe przyimki.. 1 The ruler is in / on the

[r]

1 Ryan likes pizza but he doesn’t

1 Znajdź w wężu wyrazowym osiem nazw codziennych czynności..

[r]

5 My two favourite sports isn’t / aren’t tennis and karate, they’re football and

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie. 1 eat / sandwiches Sarah usually

2 Colin plays football, volleyball

Następnie przeczytaj pytania i napisz

4 Uzupełnij teksty wyrazami z ramki.. His most popular

It’s 3 colder / the coldest than the swimming pool, but it’s 4 nicer / the nicest place to swim and it’s 5 cheaper / the cheapest than going to the sports centre!. You

Następnie ponumeruj rysunki w odpowiedniej kolejności.. Yesterday, Kim went to

1 Spójrz na podpowiedzi i wpisz prawidłowe słowo, a następnie znajdź je w diagramie. 1 You can fly

3 Przeczytaj problemy i uzupełnij prośby, używając czasowników podanych w ramce. borrow fix help switch on

Jako pomoc wykorzystaj pytania podane w ramce?. What places should/shouldn’t they

3 Spójrz na rysunek i uzupełnij zdania, używając wyrażenia going to i czasowników?.

Prosi uczniów o wypisanie jak największej liczby wyrazów, kojarzących się z ich ulubioną porą roku na kartce A4 lub większej (w formie plakatu). Uczniowie mogą

uogólnień, trzeba raz jeszcze oddać sprawiedliwość takim pozytywistycznym komentatorom barokowej poezji jak dowartościowujący tę materię, cytowany wcześniej

a fancy dress party – bal przebierańców a sports day at school – dzień sportu w szkole your aunt’s birthday – urodziny cioci.. your cousin’s wedding – ślub kuzyna/kuzynki