• Nie Znaleziono Wyników

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń:"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji

1) Wiadomości Uczeń:

• zna podstawowe fazy skoku;

• wymienia poszczególne fazy rozbiegu;

• zna podstawowe techniki skoku w dal;

• wie, jak odmierzyć rozbieg do skoku w dal;

• wie, jakie wyniki w skoku w dal osiągają najlepsi zawodnicy;

• wie, dlaczego należy systematycznie podejmować wysiłek o charakterze wytrzymałościowym.

2) Umiejętności Uczeń:

• wykonuje skok w dal techniką naturalną;

• potrafi przeskoczyć ponad przeszkodą;

• umie bezpiecznie upadać;

• samodzielnie dobiera ćwiczenia doskonalące skoczność i wytrzymałość;

• potrafi zastosować proste techniki relaksacji.

II. Metody pracy

Metoda analityczna i całościowa.

III. Środki dydaktyczne

Materace, płotek, guma, kreda, balon, drabinki, piłki lekarskie; miejsce ćwiczeń – boisko szkolne, sala gimnastyczna lub korytarz szkolny.

IV. Przebieg lekcji 1) Faza przygotowawcza

a) Sprawy organizacyjno - porządkowe:

• zbiórka i powitanie;

• sprawdzenie gotowości do zajęć;

• podanie tematu;

• zasady bezpieczeństwa na lekcji;

• zabawa masowa „lawina”;

• w truchcie dookoła miejsca ćwiczeń: krążenia ramion, krążenia nadgarstków, skłony tułowia do podłoża, bieg tyłem, cwał bokiem;

• grupa ustawiona „w rozsypce”, twarzą do nauczyciela wykonuje: krążenia głowy, skłony boczne, krążenia tułowia, skłony w przód o nogach prostych w kolanach, wypady tułowia w przód do wykroku , skrętoskłony, przysiad na jednej nodze, druga w bok i przenoszenie ciężaru ciała;

• grupa „w rozsypce” wykonuje skipy A, B, C, D;

• z kilku kroków rozbiegu ćwiczący wykonują wieloskoki między piłkami lekarskimi (piłki ustawione co 3–4 m). Za każdą piłką uczeń ląduje na nodze wymachowej. Między piłkami jednakowy rytm. Ćwiczący ustawieni w rzędzie;

• uczniowie ustawieni w szeregu, wyścig z różnych pozycji startowych: z leżenia, z siadu skrzyżnego, z siadu płaskiego.

2) Faza realizacyjna

a) Podział grupy ćwiczebnej na zastępy.

b) Przygotowanie stanowisk do ćwiczeń.

c) Pokaz, objaśnienia i demonstracja ćwiczeń na poszczególnych stacjach:

• stacja 1 – rozbieg z 3–5 kroków, odbicie z wyrysowanej kredą linii, uniesienie nogi wymachowej (ugiętej w kolanie) i dotknięcie głową zawieszonego balonu;

(2)

• stacja 2 – siad na ławeczce gimnastycznej z nogami na podłożu i rękoma cofniętymi w tył. Energiczny wymach rąk w przód i uniesienie bioder w górę. Następnie powrót do pozycji wyjściowej;

• stacja 3 – rozbieg z trzech kroków, odbicie i skok przez płotek (z przewieszoną gumą) z nogą wymachową w wykroku. Następnie zeskok na materace w tej samej pozycji;

• stacja 4 – rozbieg z 2–3 kroków, odbicie w odległości ok. 1 metra od drabinek. Dalej wymach nogi ugiętej w kolanie i dołączenie nogi odbijającej. W pozycji prostego tułowia i nogach ugiętych w kolanach, lądujemy na drabinkach, przytrzymując się rękoma i nogami;

• stacja 5 – próby wykonania całościowego skoku w dal przez płotek (z przewieszoną gumą) na materace, z 3–5 kroków rozbiegu.

3) Faza podsumowująca

a) Ćwiczenia mięśni brzucha i grzbietu przy drabinkach.

b) Zwis na drabinkach

c) Zbiórka, podsumowanie lekcji, wskazanie na elementy do poprawy, wyróżnienie najlepiej ćwiczących.

d) Sportowe pożegnanie.

V. Bibliografia

1)

Dziak A.: Zagrożenie dla narządu ruchu u polskich dzieci Materiały z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, IS, Warszawa 1995.

2)

Gagne R., Briggs L., Wager W.: Zasady projektowania dydaktycznego, WSiP, Warszawa 1992.

3)

Lohmann W.: Bieg, skok, rzut, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1972.

4)

Pacinowski S.: Problemy oceny szkolnej, PZWS, Warszawa 1966.

5)

Strzyżewski S.: Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną, WSiP, Warszawa 1997.

6)

Tomaszewski T.: Psychologia, PWN, Warszawa 1978.

7)

Zuchora K.: Rola szkoły w kształtowaniu aktywności ruchowej, Roczniki Naukowe PWN, t.

XIX., Warszawa 1974.

VI. Czas trwania lekcji 45 minut

Cytaty

Powiązane dokumenty

j) Podkreśl linią prostą czasowniki w stronie zwrotnej, linią przerywaną czasowniki, które mają tylko formę zwrotną.. śmiać się,

a) Nauczyciel nawiązując do wątków, które pojawiły się podczas burzy mózgów informuje na czym polega pomoc typu „dawanie ryby” oraz pomoc typu „dawanie wędki”, a

• Zadanie 1 – wyznaczony zastęp otrzymuje jedną piłkę, zadaniem tej grupy jest tak podawać do siebie piłkę aby dotknąć nią jak największą liczbę uczniów. Pozostałe

Prowadzący prosi o wypisanie na papierze składników odżywczych według informacji zawartych na tablicy (najlepiej w formie tabeli) i przypisanie produktów spożywczych

m) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.. n) Uczniowie wynotowują w zeszytach przyczyny

j) Nauczyciel poleca poszczególnym grupom opracować po jednym fragmencie analizy SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia rozwoju turystyki w Polsce.. Informuje

Który rysunek poprawnie przedstawia kierunek prądu w pierścieniu i linie pola magnetycznego magnesu?.. Zad.8 W pobliżu zwojnicy ustawiono igiełki magnetyczne. Który z

kartki papieru, blok, kredki, flamastry, nożyczki gazety i czasopisma IV. Ogłoszenie piszemy wtedy, gdy chcemy coś kupić, sprzedać, zamienić, oddać itp. Zawiadomienie - gdy mamy