BIBLIOTEKA PUBLICZNA

In document RAPORT O STANIE GMINY KRYNICY-ZDROJU ZA ROK 2021 (Page 93-96)

Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju od szeregu lat realizuje swoją Misję:

Tworzymy przestrzeń dla rozwoju kultury oraz Wizję: Zamierzamy, aby Biblioteka Publiczna w Krynicy- Zdroju była nowoczesną i rozwijającą się instytucją, kreatywną, otwartą na potrzeby swojego środowiska i na współpracę z różnymi instytucjami. Aby była także miejscem spotkań wielu środowisk, spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań i dostarczania wiedzy oraz miejscem poszanowania tradycji i dbania o dziedzictwo kulturowe regionu.

Pragniemy służyć społeczności lokalnej i przyjezdnej swoimi zasobami, wiedzą i umiejętnościami.

Odbywa się to poprzez obsługę czytelników i użytkowników zarówno miejscowych jak i przyjezdnych (kuracjuszy, turystów, gości różnych wydarzeń) poprzez sieć pięciu placówek bibliotecznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy - biblioteka centralna i dwie filie w mieście oraz dwie filie na wsiach. Współpracuje z różnorodnymi instytucjami z terenu miasta, gminy, ale również Polski.

Działania realizowane w roku 2021 były w dużej części zdeterminowane ograniczeniami związanymi z obowiązywaniem stanu epidemii. Biblioteka funkcjonowała, obsługa czytelników odbywała się bez przerw, jednak dostępność do niektórych usług była utrudniona w związku z limitami osób, które mogły jednocześnie przebywać w pomieszczeniach biblioteki. W związku z zaistniałą sytuacją wdrożone zostały liczne działania kulturalne, które pozwalały na korzystanie z oferty biblioteki w alternatywny sposób - online.

Biblioteka udostępniała książki, czasopisma i inne dokumenty w formie tradycyjnej (drukowanej), książkę elektroniczną- ibooki, audiobooki oraz audiobooki dla osób z dysfunkcją wzroku, tzw. „czytaki”, e-prasę oraz inne materiały multimedialne (wystawy on-line, quiz historyczny, prelekcje, spotkania autorskie zrealizowane w transmisjach on-line, które można odtworzyć z kanału you tube biblioteki).

W 2021 r. zakupiono 1657 egz. książek, 23 egz. audiobooków, 51 gier planszowych, a także w prenumeracie - 30 tytułów czasopism papierowych oraz 6 tytułów e-prasy.

W wypożyczalniach zarejestrowano 2923 aktywnych czytelników, jest to liczba mniejsza niż przed pandemią, ale nastąpił wzrost w stosunku do roku 2020. W ciągu roku zanotowano 18848 fizycznych odwiedzin w bibliotece, a 6554 było uczestników różnych spotkań, lekcji, wystaw, warsztatów, imprez literackich itp. Na zewnątrz i w czytelniach udostępniono 39213 egz.

materiałów bibliotecznych. Liczba odsłon strony internetowej biblioteki

94

(www.bibliotekakrynica.pl) w ciągu roku – wizyt wirtualnych - 445.799, a unikalnych użytkowników strony internetowej biblioteki - 26543.

W 2021 r. uruchomiono nową ofertę udostępnianych zbiorów – wśród materiałów bibliotecznych, które można wypożyczać znalazły się gry planszowe, które cieszą się zainteresowaniem.

Usługi elektroniczne:

Biblioteka udostępnia bezpłatny dostęp do następujących baz i portali: Legimi, IbukLibra, Academica oraz 6 tytułów e-prasy.

Do portalu IBUK LIBRA wydano 19 nowych kodów dostępu (kody dostępu wydane w latach wcześniejszych cały czas zachowują swoją ważność). W ciągu roku otwarto 1085 ibuków.

Wydano 360 kodów dostępu do platformy LEGIMI, otwarto 1354 ibuki.

E-prasa była udostępniana czytelnikom od sierpnia 2020 r., czytano ją 507 razy. Oferta dostępu do e-prasy (zarejestrowani do krynickiej biblioteki czytelnicy mają dostęp do czasopism on-line 24 /7, z każdego miejsca na świecie, pod warunkiem posiadania dostępu do internetu, mogą czytać prasę na komputerze, tablecie, a nawet smartfonie) jest nowatorska dla niewielkich (nie naukowych czy akademickich) bibliotek. Nasza biblioteka wspólnie z operatorem systemu bibliotecznego SOWA testowała tę usługę, aby dostosować ją do potrzeb małych bibliotek publicznych.

Biblioteka udostępnia na swojej stronie internetowej możliwość korzystania z internetowego katalogu księgozbioru, samodzielnego zarządzania kontem czytelnika, rezerwacji książek, dostęp do e-prasy, materiałów multimedialnych – odtworzenia spotkań autorskich, prelekcji, bajek, obejrzenia wystaw.

W 2021 r. do krynickiej Biblioteki zwrócili się organizatorzy 16 edycji Międzynarodowego FilmAT Festiwal z zaproszeniem, aby poklatkowy film animowany pt.

„Bronisław Babel. Historia prawdziwa”, który powstał w 2020 r. w ramach projektu Klubów Kreatywności, wziął udział w konkursie festiwalowym. Bardzo ucieszył nas fakt, że amatorska produkcja, zrealizowana w naszym mieście została dostrzeżona wśród ogromu innych materiałów zamieszczanych w sieci w czasie narodowej izolacji. Wśród licznego grona filmów i produkcji z całego świata (zgłoszono ponad 150 filmów) realizowanych przez profesjonalne wytwórnie i telewizje nasz film zakwalifikował się do Finału Konkursu w kategorii Film Promujący Miasto.

Pomimo pandemii w 2021 r. biblioteka była organizatorem 175 wydarzeń, lekcji bibliotecznych, spotkań i imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym, w których udział wzięło: on-line 4081 osób, a na żywo - 2463 osoby.

95

Zrealizowanom.in.:

- spotkania autorskie,

- lekcje biblioteczne dla szkół, przedszkoli i ochronek - prelekcje o tematyce historycznej, regionalnej,

- cykliczne spotkania grup i klubów działających przy bibliotece (m.in. DKK dla dorosłych i dzieci, Klub Jaworzynki, Klub Kreatywności, Klub Podróżnika)

- cykliczne zajęcia dla dzieci (m.in. Z książką do przedszkola, Sobota z wyobraźnią, Spotkania z małąbajeczką)

- Narodowe Czytanie – „Balladyna” Juliusza Słowackiego (we współpracy z władzami i mieszkańcami miasta)

- wystawy: okolicznościowe, historyczne, w plenerze i on-line - quiz historyczny on-line

- zajęcia dla dzieci w czasie ferii oraz w okresie wakacji.

We współpracy z Instytutem Książki biblioteka realizowała dwa projekty popularyzujące czytelnictwo: „Mała Książka – Wielki Człowiek” oraz Dyskusyjne Kluby Książki (dla dorosłych, dzieci).

W ramach działalności wydawniczej biblioteka wydaje czasopismo lokalne „Krynickie Zdroje” oraz angażuje się w zbieranie materiałów do publikacji dotyczących miasta w wydawnictwach naukowych i popularyzujących (w serii Kultura Uzdrowiskowa, publikacja o parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy- Zdroju na Czarnym Potoku, okolicznościowa publikacja związana z odsłonięciem pomnika Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Parku Zdrojowym „Błogosławię góry i pagórki Pana”).

Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy-Zdroju pozyskała środki zewnętrzne – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z programów Partnerstwo dla książki i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0), z Muzeum Historii Polski – Patriotyzm Jutra oraz z Fundacji BGK – „Skrzydła dla mam”- edycja II). Łącznie z czterech projektów pozyskano 56. 361,00 złotych. Jako dary od instytucji i osób prywatnych biblioteka pozyskała książki na kwotę 16.383,00 zł.

Biblioteka realizuje swoje statutowe zadania w oparciu o budżet przyznawany przez organizatora oraz środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych starając się jak najlepiej wypełniać swą misję i wizję działania w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców i gości naszego miasta.

96

In document RAPORT O STANIE GMINY KRYNICY-ZDROJU ZA ROK 2021 (Page 93-96)