CENTRUM KULTURY

In document RAPORT O STANIE GMINY KRYNICY-ZDROJU ZA ROK 2021 (Page 96-103)

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju prowadzi działalność statutową na terenie Miasta i Gminy Krynica-Zdrój w zakresie realizacji:

• zajęć artystycznych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów;

• organizacji imprez kulturalnych w salach widowiskowych oraz w plenerze;

• administracji trzema budynkami: Centrum Kultury „Siedlisko”, Wiejskim Domem Kultury w Tyliczu oraz Wiejskim Domem Kultury w Muszynce;

• prowadzenia Kina Cyfrowego 3D „Jaworzyna II” oraz Galerii Sztuki „Siedlisko”;

• upowszechniania muzyki klasycznej - Krynicka Orkiestra Zdrojowa im. Adama Wrońskiego;

• działalności Krynickiego Uniwersytetu Otwartego UTW.

Celem Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy oraz osób przebywających na jej terenie.

Staramy się tworzyć warunki do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze oraz inspirować do rozwoju artystycznego, społecznego i osobistego. Działamy w trzech miejscach – w Krynicy-Zdroju przy ul. Piłsudskiego 19, gdzie mieści się siedziba główna Centrum oraz w Wiejskim Domu Kultury w Tyliczu i Wiejskim Domu Kultury w Muszynce. Naszym dążeniem jest propagowanie ponadczasowej idei: twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Współpracujemy z wykwalifikowanymi instruktorami, którzy przez cały rok prowadzą zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizujemy szereg imprez kulturalnych takich jak koncerty i festiwale muzyczne, projekcje filmowe, wystawy, spotkania z ludźmi sztuki.

Pracujemy z zaangażowaniem i pasją, którą pragniemy dzielić z innymi.

Z oferty zajęć w ramach prowadzonej edukacji kulturowej najchętniej i zdecydowanie najliczniej korzystają dzieci, są one wyjątkowo „owocnie” podatne na wszelkie formy i rodzaje działalności kulturalnej. Zajęcia traktują jako formę dobrej zabawy oraz sympatyczną, pozbawioną przymusu naukę.

Niezwykle cennym atutem zajęć organizowanych w Centrum Kultury jest wykwalifikowana kadra instruktorów z bogatym doświadczeniem oraz licznymi osiągnięciami w swoich dziedzinach. Mimo posiadanej wiedzy i kwalifikacji, nasi instruktorzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach. To wszystko wpływa korzystnie na zainteresowanie zajęciami również wśród młodzieży. Będąc w stałym kontakcie z domami kultury z całej Polski (beneficjentami programów Narodowego Centrum

97

Kultury: Dom Kultury+ i Zaproś nas do siebie), zauważamy ogólny trend odchodzenia młodzieży od udziału w ofercie kulturalnej. Z dumą możemy stwierdzić, że problem ten nie dotyczy naszego Centrum Kultury, czego dowodem są chociażby liczne grupy taneczne, czy prężnie rozwijająca się Artystyczna Grupa Młodzieżowa działająca przy Wiejskim Domu Kultury w Tyliczu.

Również seniorzy to grupa bardzo wdzięczna, licznie korzystająca z wszystkich przygotowanych dla nich propozycji. Czas spędzany w Centrum Kultury to dla nich radość, zabawa i twórcza praca; to możliwość bycia razem i to nie tylko z rówieśnikami. To po prostu mile spędzany czas, to również możliwość dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Pomimo panującej w 2021 roku pandemii, a co za tym idzie licznych obostrzeń, przez cały rok byliśmy w stałym kontakcie z naszymi seniorami. Wystawy prac w internetowych galeriach, zajęcia on-line, czy powołana grupa spacerowa, to tylko niektóre z inicjatyw podejmowanych na rzecz seniorów w tym wyjątkowo trudnym czasie.

Zajęcia prowadzone były zgodnie z aktualnymi przepisami dot. obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-19 w Polsce. Od 2021 roku rodzice i opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć mogą wypełnić deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach w formie on-line.

W 2021 roku Centrum Kultury przygotowało 19 propozycji stałych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w ramach prowadzonej edukacji kulturalnej.

 Zespół Tańca Artystycznego MINIATURY, instr. Honorata Barańska, 26 uczestników,

 Grupa Breakdance BUTTERFLY CREW, instr. Damian Sobolewski, 19 uczestników,

 Formacja Taneczna FUNKY DOLLS, instr. Iwona Demkowicz, 57 uczestników,

 Taniec Towarzyski i Użytkowy dla dorosłych, instr. Tomasz Berkowicz - Studio Tańca AtDance, 10 uczestników,

 Tuptusie, instr. Maciej Kuliga, 15 uczestników,

 Foot Prints, instr. Maciej Kuliga, 7 uczestników,

 Zespół Wokalny ŹRÓDLANE SŁOWIKI, inst. Kornelia Mistachowicz - Dream Voice, 18 uczestników,

 Zespół Wokalny KRYNICCY SENIORZY, inst. Rozalia Jarząbek, 13 uczestników,

 Zespół Śpiewu i Tańca MAŁE POGRANICZE (Tylicz), instr. Łukasz Molęda, 15 uczestników,

 Zespół Regionalny POGRANICZE (Tylicz), inst. Łukasz Molęda, 40 uczestników,

 Nauka gry na instrumentach: gitara, keyboard (Krynica, Tylicz), instr. Stanisław Mądry,

98

21 uczestników (lekcje indywidualne),

 Teatr młodzieżowy, instr. Karolina Fortuna, 4 uczestników,

 Koło Teatralne CENTRUM BEREST i EKSTREMALNA GRUPA TEATRALNA (Berest, Polany, Czyrna), instr. Mariusz Kłapacz, 35 uczestników,

 Zajęcia plastyczne i ceramika (Krynica, Tylicz), instr. Agata Broniszewska, 44 uczestników,

 Planszówki, prow. Daniel Zasada,, zajęcia organizowane dla chętnych grupy,

 Robotyka, inst. Kamil Ambroży, 29 uczestników,

 Artystyczna Grupa Młodzieżowa (Tylicz), instr. Łukasz Molęda, 14 uczestników.

Łączna ilość uczestników, którzy brali udział w stałej ofercie zajęć Centrum Kultury w 2021 roku, z wyłączeniem słuchaczy Krynickiego Uniwersytetu Otwartego UTW, to: 367 osób (stan na koniec roku 2021).

Oprócz zajęć prowadzonych na stałe, Centrum Kultury stara się wprowadzać do oferty dodatkowe elementy. W 2021 roku były to dwa cykle warsztatowe dla dzieci i seniorów.

 OtwieraMY siebie! plenerowe warsztaty dla dzieci

 Mozart kontra Sinatra kreatywne warsztaty dla seniorów

Centrum Kultury prowadzi również Krynicki Uniwersytet Otwarty - Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uniwersytet oferuje zajęcia i wykłady dla seniorów. Zajęcia w 2021 roku odbywały się zgodnie z reżimem sanitarnym.

W 2021 roku przeprowadzono 4 wykłady E-Senior z projektu dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych Edycja 2021 „Aktywni+” oraz 3 wykłady z Projektu „Cyfrowa Małopolska” z Instytutu Myśli Innowacyjnej.

Przez cały rok prowadzone były:

WARSZTATY:

• plastyczne

• taneczne

• nowe technologie

• muzyczne „Złota Jesień”

ZAJĘCIA RUCHOWE

• gimnastyka klasyczna – zajęcia 1 x w tygodniu

99

• joga - zajęcia 1 x w tygodniu

• pilates - zajęcia 1 x w tygodniu GRUPY SPACEROWE

• co tygodniowy spacer – poznawanie Krynicy i okolic połączone z nordic walking WOLONTARIAT SENIORÓW

• pomoc przy organizacji Festiwalu im. Jana Kiepury

• dyżury w Galerii Ikon

Dodatkowo w ramach działalności Uniwersytetu odbyły się także:

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ:

• fotografia - Paweł Wodnicki

• malarstwo - Agnieszka Pawlitko

• malarstwo - KST Galeria pod Kasztanem

• historia ikon - Barbara Ruchała SPOTKANIA LITERACKIE

• literatura – Rafał Skąpski

• poezja - Hubert Śliwiński

• poezja - Anna Oleksy

SEMINARIA PODRÓŻNICZE - Wyprawy Bursztynowym Szlakiem:

• Polska

• Litwa

• Łotwa

KRYNICKA ORKIESTRA ZDROJOWA im. Adama Wrońskiego

Orkiestra założona w 1875 roku przez kompozytora, dyrygenta, skrzypka, solistę i pedagoga Adama Wrońskiego często nazywanego Polskim Straussem. Od momentu powstania, aż po dzień dzisiejszy orkiestra cieszy się ogromną, niesłabnącą przez lata popularnością zarówno wśród gości Krynicy-Zdroju, jak i jej mieszkańców. Jest niezaprzeczalną wizytówką i stałym elementem atrakcyjności Krynicy-Zdroju jako miasta i kurortu. Skład orkiestry to zespół 11 profesjonalnych muzyków; w dużej części wykładowców Państwowej szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu / Filia w Krynicy-Zdroju. Koncerty orkiestry odbywają się pięć razy w tygodniu, w zależności od pory roku w sali koncertowej Pijalni Głównej, Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego lub Muszli Koncertowej na deptaku. Orkiestra posiada bogaty i szalenie zróżnicowany repertuar, są to przeboje muzyki klasycznej, wiązanki melodii, motywy filmowe, uwertury, fantazje, miniatury liryczne, utwory taneczne również te o charakterze

100

folklorystycznym. Od wielu lat orkiestra uczestniczy w ważnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych odbywających się w Krynicy – Zdroju.

Z powodu panujących obostrzeń związanych z pandemią w 2021 roku koncerty na żywo odbywały się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nad przestrzeganiem zasad udziału publiczności w koncertach czuwali pracownicy Centrum Kultury.

Po ponownym otwarciu kin w 2021 roku wznowiono działalność naszego kina w ścisłym reżimie sanitarnym i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

W 2021 w Kinie Cyfrowym 3D „Jaworzyna II” odbyły się 1.320 seanse filmowe, w których uczestniczyło 12.070 widzów. Wyświetlono 101 filmów, w tym 68 filmów polskich. Pokazano 21 premier filmów polskich i 18 zagranicznych.

Zorganizowane były także 23 seanse poza repertuarem dla grup zorganizowanych (szkoły, kolonie, świetlice itp.).

Na mapie każdego miasta są miejsca wyjątkowe i takim jest dla wielu Centrum Kultury w Krynicy Zdroju. Nie ze względu na sam obiekt lecz za sprawą ludzi, całego zespołu pracowników, którzy to środowisko każdego dnia tworzą. Pasja, kreatywność, serdeczne podejście do drugiego człowieka, zarówno tego małego jak i dorosłego. Przez prowadzoną działalność szerzenia szeroko pojętej kultury - oddziaływanie na wszystkich. Nie może być przypadkiem że od tak wielu lat miejsce to nazywane jest „kulturalnym sercem” uzdrowiska.

Aby móc się rozwijać i podejmować nowe inicjatywy konieczna jest współpraca z innymi podmiotami. W 2021 roku Centrum Kultury sformalizowało partnerską współpracę z kilkoma ważnymi dla swojej działalności instytucjami.

8. czerwca 2021 r. w Krakowie podpisano list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz rozwoju Festiwalu im. Jana Kiepury oraz wsparcia kolejnych inicjatyw i wydarzeń kulturalnych w uzdrowisku. Dokument podpisali: Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego, Iwona Gibas - członek zarządu, Piotr Ryba - Burmistrz Krynicy-Zdroju, Mateusz Prendota - dyrektor Filharmonii Krakowskiej oraz Julia Dubec-Dudycz - Dyrektor Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.

15 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju a Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Jest to oficjalne sformalizowanie naszych dotychczasowych wspólnych działań, ale też początek szerszej współpracy na kolejne lata.

20 grudnia 2021 roku był szczególnym dniem w działalności naszego Centrum Kultury. To

101

właśnie tego dnia mieliśmy zaszczyt gościć Pana Andrzeja Lisa z Panem Dariuszem Cieślą z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Starym Sączu.

Pan Andrzej Lis jest znanym działaczem i społecznikiem. To właśnie o nim rozpisywały się media początkiem grudnia, kiedy to oddał setny litr krwi pełnej krwi jako honorowy krwiodawca, ustanawiając tym samym rekord Guinnessa!

Wizyta w Centrum Kultury nie była przypadkowa. Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju zawsze wspiera akcje charytatywne i działalność prospołeczną. Od lat staramy się pomagać w organizowaniu akcji krwiodawstwa, chociażby przez bezpłatne plakatowanie na terenie miasta, a w tym roku wspólnie ze starosądeckim oddziałem PCK oraz Małopolskim Oddziałem Okręgowym PCK mogliśmy uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji m.in. Sądeckiej Gali Krwiodawstwa, na której zagrała również nasza Krynicka Orkiestra Zdrojowa, czy Benefisu Pana Andrzeja Lisa. 20 grudnia br. nastąpiło oficjalne sformalizowanie naszej współpracy.

Porozumienie o współpracy podpisały trzy podmioty:

• Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Starym Sączu,

• Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju,

• oraz Stowarzyszenie Animatorzy Kultury, z którym współpracujemy i którego członkowie są aktywnymi krwiodawcami.

Podpisane porozumienie jest dla Centrum Kultury niezwykłym wyróżnieniem i wyrazem wielkiego zaufania ze strony władz OR Polskiego Czerwonego Krzyża, za które bardzo dziękujemy. Jest to też ogromne zobowiązanie i przyczynek do dalszych, wspólnych działań.

Centrum Kultury zarządza trzema budynkami:

Siedlisko - w Krynicy-Zdroju, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19

• biura (administracja);

• pokój socjalny;

• sala plastyczna;

• sala muzyczna;

• sala baletowa;

• pokój instruktorów;

• sala wystawiennicza;

• Galeria Siedlisko;

• Kino Cyfrowe "Jaworzyna II".

Wiejski Dom Kultury w Tyliczu - ul. Rynek 1

• Muzeum Regionalne Dziejów Tylicza;

• filia Biblioteki;

102

• sala prób zespołu regionalnego;

• sala plastyczna;

• Koło Gospodyń Wiejskich.

Wiejski Dom Kultury w Muszynce - Muszynka 5

• zaplecze gastronomiczne;

• pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej;

• sala prób;

pracownia do warsztatów z ceramiki.

103

In document RAPORT O STANIE GMINY KRYNICY-ZDROJU ZA ROK 2021 (Page 96-103)