• Nie Znaleziono Wyników

Module 2 Extra practice

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Module 2 Extra practice"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Module 2

Module 2 Extra practice

Vocabulary and reading

1 Przeczytaj tekst o dniu sportu. Następnie ponumeruj rysunki w odpowiedniej kolejności.

Yesterday, Kim went to Sports day. It started at 9.00 am. At 9.15, she ran in a 100-metre race. At 10.00, she swam in a swimming race. At 11.30, she threw the javelin. After lunch, she did the long jump.

The last event was the obstacle course at 4.00.

7 2

3

5 4

6 1

1 whistle a

c

b

e d

Vocabulary

4 Podpisz elementy obrazka wyrazami z ramki.

bone clothes line fire hammock flowerpot saucepan whistle

Grammar

2 Ułóż wyrazy, tak aby powstały poprawne pytania.

1 Tom / buy / a CD / did / yesterday

Did Tom buy a CD yesterday ?

2 Christina / go to / a museum / did

? 3 your parents / did / TV / watch

? 4 do / you / did / your homework

?

5 Frank / did / the lawn / mow

? 6 win / they / did / the football match

?

3 Odpowiedz na pytania z ćwiczenia 2.

1 Yes, he did .

2 No, .

3 Yes, .

4 No, .

5 No, .

6 Yes, .

Grammar

1 Connor / play with / the dog

Connor was playing with the dog . 2 He / blow / the whistle

. 3 The dog / look at / the bone

. 4 Delia and Jess / sit in / the hammock

. 5 Delia / talk on / the phone

. 6 Jess / read

. 7 Cassie / hang up / the washing

. 8 Rory / cook

.

Cytaty

Powiązane dokumenty

5 My two favourite sports isn’t / aren’t tennis and karate, they’re football and

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie. 1 eat / sandwiches Sarah usually

2 Colin plays football, volleyball

Następnie przeczytaj pytania i napisz

4 Uzupełnij teksty wyrazami z ramki.. His most popular

It’s 3 colder / the coldest than the swimming pool, but it’s 4 nicer / the nicest place to swim and it’s 5 cheaper / the cheapest than going to the sports centre!. You

1 Spójrz na podpowiedzi i wpisz prawidłowe słowo, a następnie znajdź je w diagramie. 1 You can fly

3 Przeczytaj problemy i uzupełnij prośby, używając czasowników podanych w ramce. borrow fix help switch on