Szwan, Henryk (1898-1940)

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)

Nazwisko: ...

Imię...<K&wh4jrl...

Data urodzenia ...

Zawód ....,...J/Ś.)..i$Ą.:...tf.L...

Miejsce zam.ÜaUp&Jhf Stosunek do wojska

Przyjęty dnia

Za Za

(4)

Kontrola wpłaoomch składek mie­

siąc 193 i 103.#. 193

1 1 ZPfj/gr 1

2 | Z. m/50/gr 1

1 Z. ivyso ir i 1 Z.iu 5,0tgr 1

c-V

| Z. B. ólfgr

| Z. R."/oO gr t ' i"

| Z.R."*SO gr

3

4 Złpł.K4T.&.

5 /■

G Zmpł.KMzk

7 ' ZiBł.KkiA

8 Zipł-KATJAS:.i | Z. R.

'

1) Zapł-^TZAt.

10 Zapł-KAT-ZAt.

Si

11 Zapł^fz/xh. !gf?Kgr-1

12 Za^Ą.

(5)

Przydziały w oddziałach Z w. Rez,

,

Niniejsza legitymacja traci ważność z chwilą zalegania w uiszczeniu składek za 6 miesięcy.

(6)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :