• Nie Znaleziono Wyników

ZAPROSZENIE na nadzwyczajne posiedzenie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAPROSZENIE na nadzwyczajne posiedzenie"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WF-RDNJ.002.2.2021.BB Wrocław, dn. 27.01.2021r.

ZAPROSZENIE

na nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 2 lutego 2021 r. o godz. 9:00, z wykorzystaniem środków

komunikacji zdalnej

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawa opinii kandydatury dr Katarzyny Woźniak na stanowisko adiunkta w Zakładzie

Italianistyki, na wniosek Wydziałowej Komisji Konkursowej – ref. prof. dr hab. Małgorzata Łoboz.

3. Sprawa zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Marcina Wodzińskiego do I edycji Nagrody Heisiga – ref. Przewodnicząca.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Literaturoznawstwo

Prof. Beata Baczyńska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

na nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 marca 2021 r., o godz1. 17:30 (posiedzenie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r., o godz.. Przyjęcie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się.. 13 kwietnia

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 maja 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o