• Nie Znaleziono Wyników

ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 14 stycznia 2020 r., o godz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 14 stycznia 2020 r., o godz"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WF-RDNNoKSiM.0001.4.2019.IB Wrocław, dn. 7.01.2020 r.

ZAPROSZENIE

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 14 stycznia 2020 r., o godz. 9:00, w sali nr 26

(parter, w budynku przy pl. Nankiera 15b) Porządek obrad:

- Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny w dn. 10.12.2019 r.

2. Komunikaty Przewodniczącego.

3. Uchwała w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym w Uniwersytecie Wrocławskim przed r. akad.

2019/2020 i nie otworzyli przewodu doktorskiego w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

– ref. dr hab. Agnieszka Wandel.

4. Sprawa przygotowania Strategii rozwoju dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach

- ref. Przewodniczący.

5. Sprawa projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza - ref. Przewodniczący.

6. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach dr hab. Igor Borkowski, prof. UWr

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dla doktorantów, którzy rozpoczęli

Krzysztofa Hwaszcza: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej;

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych dr. Igor

Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Marii Stryszewskiej na stanowisku asystenta(2) w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 7 lipca 2020 r., o godz.. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 10 listopada 2020 r. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 15 grudnia 2020 r.. Przyjęcie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 lutego 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Sofii Kamińskiej: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 9 marca 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Sprawa wyłonienia kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów i nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ref.. Monika

na nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 marca 2021 r., o godz1. 17:30 (posiedzenie

przyjęła protokół nr 12/1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 9 lutego 2021 r.. Przewodniczący

przyjęła protokół nr 11/8/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 8 grudnia 2020 r.. Przewodniczący

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r., o godz.. Przyjęcie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się.. 13 kwietnia

Sprawa wyznaczenia promotora, sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK oraz potwierdzenia biegłości językowej na poziomie nie niższym niż B2 (tryb

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 maja 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o

Uchwała XIII/95/07 Rady Gminy Masłów w sprawie podziału sołectwa Mąchocice Kapitulne i przyłączenie wydzielonej części do sołectwa Ciekoty, zmiany granic

na Przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne głosowały 42 osoby, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się 5 osób..