• Nie Znaleziono Wyników

ZAPROSZENIE na posiedzenie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAPROSZENIE na posiedzenie"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WF.002.2.20.2020.BB Wrocław, dn. 07.12.2020r.

ZAPROSZENIE

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Wrocławskiego, które odbędzie się 15 grudnia 2020 r. o godz. 10:30, z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Dyscypliny w dniu 17 listopada 2020r. oraz 24 listopada 2020r.

3. Komunikaty Przewodniczącego.

4. Sprawa wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Marleny Krupy

– ref. Przewodnicząca.

5. Sprawa wyznaczenia dr. Marcina Tereszewskiego na promotora pomocniczego mgr Magdalenie

Dziurzyńskiej – ref. dr hab. Dominika Ferens, prof. UWr

6. Sprawa listu otwartego do Prezydenta i Premiera RP, na pisemny wniosek 19 członków RDNL (zgodnie z par. 42 ust. 2 pkt. 3).

- ref. dr hab. Urszula Glensk, prof. UWr

7. Konsultacje w sprawie trybu przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego w dyscyplinie

literaturoznawstwo. ref. Przewodnicząca

8. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Literaturoznawstwo Prof. Beata Baczyńska

Materiały do pkt. 4, 5 i 6 zostaną udostępnione w katalogu dokumentów RDN Literaturoznawstwo (MS Teams)

ZAPRASZAMY do przedstawiania publikacji podczas posiedzenia, za pośrednictwem linków przesyłanych na „chacie”.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych dr. Igor

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r., o godz.. Przyjęcie

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się.. 13 kwietnia

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 maja 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o