• Nie Znaleziono Wyników

LISTA 1 Zadanie 1. Dla jakich argumentów funkcja określona wzorem

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LISTA 1 Zadanie 1. Dla jakich argumentów funkcja określona wzorem "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

LISTA 1

Zadanie 1.

Dla jakich argumentów funkcja określona wzorem 𝑓(𝑥) = −2𝑥 − 6 przyjmuje wartości ujemne?

Zadanie 2.

Na trzy różne sposoby rozwiąż równanie (𝑥 − 2)2= 25.

Zadanie 3.

Metodą wyznaczników Kramera znajdź punkt wspólny funkcji:

𝑓(𝑥) =1

2𝑥 + 5 i 𝑔(𝑥) = −2𝑥 − 5,

a następnie wyznacz prostopadłą do 𝑓 przechodzącą przez miejsce zerowe 𝑔.

Zadanie 4.

Znajdź wzór funkcji kwadratowej, która przechodzi przez punkt 𝑃 = (0,12), wiedząc że jej pierwiastkami są 𝑥1= −3 i 𝑥2= 4. Naszkicuj prowizoryczny wykres i wypisz każdą z postaci takiej funkcji.

Zadanie 5.

Oblicz 75% liczby 𝑎, wiedząc że wynosi ona: 2−3∙ √83 2. Zadanie 6.

Wyznacz dziedzinę funkcji: 𝑓(𝑥) =𝑥2−5𝑥+6√3𝑥 . Zadanie 7.

Rower kosztujący 270zł sprzedano na wyprzedaży za 216zł, następnie obniżono cenę o tyle samo procent, co podczas pierwszej promocji. Ile wynosi cena końcowa?

Zadanie 8.

Oblicz bez użycia tablic i kalkulatora wartość wyrażenia: 𝑠𝑖𝑛260°+3𝑡𝑔30°∙𝑐𝑜𝑠30°

1−3𝑡𝑔45°

Zadanie 9.

Drzewo o wysokości 12𝑚 rzuca cień o długości 25𝑚. Jaki kąt tworzy promień słoneczny z powierzchnią ziemi.

Zadanie 10.

Rozwiąż nierówność: 𝑥−3

4 > 2𝑥 + 1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jak nazywa się nauka, która zajmuje się analizą nauczania i uczenia się określonego

Wybrać takie miejsce na budow¸e mostu przez rzek¸e, aby długość drogi ł¸ acz¸ acej dwa obiekty leż¸ ace po różnych stronach rzeki była jak najmiejsza.

Niech zmienna losowa X przyjmuje wartości równe ilości wyrzuconych orłów, natomi- ast zmienna losowa Y przyjmuje wartość 0, jeśli w pierwszym rzucie wypadł orzeł lub wartość

Jaką energię powinien mieć foton, aby jego masa równała się masie spoczynkowej

Z jakim przyspieszeniem porusza się autobus, gdy działa na niego niezrównoważona siła o

Jaką powierzchnię ma działka w kształcie trójkąta równobocznego, którego wysokość jest o

Wskazówki: Co to znaczy, że pochodna jest ­ 2. Marcin

Dana jest funkcja określona wzorem y= (4m-24)x+5 Dla jakiej wartości parametru m funkcja ta jest