• Nie Znaleziono Wyników

LISTA 42 Zadanie 1. Ile wynosi różnica 1 − 0, (36)? Zadanie 2. Rozwiąż równanie:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LISTA 42 Zadanie 1. Ile wynosi różnica 1 − 0, (36)? Zadanie 2. Rozwiąż równanie: "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

LISTA 42 Zadanie 1.

Ile wynosi różnica 1 − 0, (36)?

Zadanie 2.

Rozwiąż równanie: 𝑥 +1

𝑥= 7 . Zadanie 3.

Poprzez przekształcenia narysuj wykres: 𝑓(𝑥) = |1 − |𝑥 + 1|| − 2 . Zadanie 4.

Wiedząc, że |𝑥 − 1| ≤ 3 oraz |𝑦 + 3| ≤ 5 , wyznacz największą i najmniejszą wartość iloczynu 𝑥𝑦.

Zadanie 5.

Dziesiąty wyraz ciągu geometrycznego wynosi 3−8∙ 29, a iloraz 23 . Wyznacz trzy pierwsze wyrazy tego ciągu.

Zadanie 6.

Wyznacz promień okręgu o środku w początku układu współrzędnych stycznego zewnętrznie do okręgu 𝑥2+ 𝑦2+ 6𝑥 − 8𝑦 + 21 = 0 .

Zadanie 7.

Uzasadnij, że wszystkie liczby całkowite dodatnie 𝑛 spełniają nierówność: 25 ∙ (15)𝑛≤ √753 ∙ √453 . Zadanie 8.

Nie korzystając z kalkulatora uzasadnij, że: √5 + √14 < √6 + √13 . Zadanie 9.

Dana jest funkcja 𝑓(𝑥) =2𝑥−5𝑥−3 . Zapisz ją w postaci kanonicznej oraz sporządź jej wykres.

Zadanie 10.

W sześcianie 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 o długości krawędzi 𝑎 punkt 𝐾 jest środkiem krawędzi 𝐸𝐹, a punkt 𝐿 jest środkiem krawędzi 𝐹𝐺. Oblicz pole przekroju 𝐵𝐿𝐾.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ostrosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez krawędź podstawy i środek przeciwległej jej krawędzi bocznej.. Sporządź rysunek ostrosłupa i zaznacz

Oblicz długość spirali złożonej z dziesięciu tak otrzymanych półokręgów.. Znajdź wzór

W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym pole podstawy równa się 12√3, a pole narysowanego przekroju 20√3.. Oblicz sinus kąta nachylenia płaszczyzny tego

Ponadto wyznacz objętość tego ostrosłupa, jeżeli pole boczne jest

Cena towaru z 23 procentowym podatkiem VAT wynosi 182 zł 4 grosze.. Ile wynosi cena tego towaru bez

Nazwa strefy roślinnej Brak klimatycznego lata, niskie opady. Wysokie temperatury i obfite opady przez cały rok, małe roczne amplitudy temperatury. Wysokie temperatury,

b) (0-1p.) Na obszarze oznaczonym na mapie literą A występują większe roczne sumy opadów atmosferycznych niż na obszarach otaczających. Podkreśl główną przyczynę,

Instrukcje do pracy własnej: W trakcie rozwiązywania zadań postaraj się robić zadania samodzielnie, bez korzystania z dodatkowych pomocy dydaktycznych..