• Nie Znaleziono Wyników

Rozwiązane zadania, wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " Rozwiązane zadania, wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres: "

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Marzena Mrzygłód Przedmiot: matematyka Klasa: 1 TE

Temat lekcji: Funkcja liniowa i jej wykres Data lekcji: 04.05.2020

Wprowadzenie do tematu:

Zadanie przypominające:

Które z przyporządkowań jest funkcją:

a) Każdej liczbie naturalnej przyporządkowujemy liczbę dwa razy większą.

b) Każdemu uczniowi przyporządkowujemy jego ciocię.

c) d) x -3 2 5 6 √4 3

y 7 8 7 8 7 8

e) y=x2-4 f)

Dzisiaj wprowadzimy pojęcie funkcji liniowej.

Funkcja liniowa to funkcja: 𝒇: 𝑹 → 𝑹

(określona na zbiorze liczb rzeczywistych i o wartościach w zbiorze liczb rzeczywistych) wyrażona wzorem 𝒇(𝒙) = 𝒂𝒙 + 𝒃 gdzie a, b ∈R , to są stałe współczynniki .

np. : 𝒚 = 𝟑𝒙 − 𝟏; 𝒚 − −𝟓𝒙; 𝒚 =𝟑𝟒𝒙 + 𝟓 Wykresem funkcji liniowej jest linia prosta.

Instrukcje do pracy własnej:

Przykład 1.

Na rysuj wykres funkcji : 𝑦 = 2𝑥 − 4

Do narysowania prostej potrzebne są dwa punkty.

Robimy tabelkę:

𝑓(0) = 2 ∙ 0 − 4 = −4 𝑓(1) = 2 ∙ 1 − 4 = −2

X 0 1 y -4 -2

(2)

Współczynnik a we wzorze funkcji 𝒇(𝒙) = 𝒂𝒙 + 𝒃 nazywamy współczynnikiem kierunkowym prostej.

Przykłada 2.

Narysuj w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji:

ℎ(𝑥) = −3𝑥 − 2 𝑔(𝑥) = −3𝑥 + 5 𝑓(𝑥) = −3𝑥 Co można zauważyć?

Wszystkie trzy funkcje mają ten sam współczynnik a=-3. Wszystkie trzy proste są równoległe do siebie.

Własność: Wykresy funkcji liniowych o tych samych współczynnikach kierunkowych są do siebie równoległe.

Przykład 3.

Narysuj w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji:

ℎ(𝑥) = −𝑥 − 2 𝑔(𝑥) = 3𝑥 − 2 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 2

Co można zauważyć?

Wszystkie trzy funkcje mają ten sam współczynnik b=-2 Wszystkie trzy proste przecinają oś Y w punkcie (0; -2).

Własność: Prosta będąca wykresem funkcji 𝒇(𝒙) = 𝒂𝒙 + 𝒃 przecina oś Y w punkcie (0 ; b)

(3)

Przykład 4.

Narysuj w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji:

ℎ(𝑥) =1

2𝑥 𝑔(𝑥) = −5𝑥 𝑓(𝑥) = −0,1𝑥

Co można zauważyć?

Wszystkie trzy funkcje mają ten sam współczynnik b=0. Wszystkie trzy proste przecinają oś Y w punkcie (0; 0) – w początku układu współrzędnych.

Przykład 5.

Narysuj w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji:

ℎ(𝑥) = −4 𝑔(𝑥) = 1 𝑓(𝑥) = 6

Co można zauważyć?

Wszystkie trzy funkcje mają ten sam współczynnik a=0. Wszystkie trzy proste są równolegle. Są to funkcje stałe.

(4)

Praca własna:

Zad. 1. Narysuj wykresy funkcji:

a) 𝑦 = −3𝑥 + 6;

b) 𝑦 =13𝑥;

c) 𝑦 = 4𝑥 − 1;

d) 𝑦 = 𝑥 + 3;

e) 𝑦 = −2.

Zad.2. Dana jest funkcja 𝑓(𝑥) = −7𝑥 + 4.

a) Podaj trzy dowolne funkcje, której wykresami są proste równoległe do prostej, która jest wykresem f(x).

b) Podaj trzy dowolne funkcje, której wykresy przecinają oś Y w tym samym punkcie co funkcja f(x).

c) Podaj wzór funkcji, której wykresem jest prosta równoległa do wykresu f(x) i przechodzi przez początek układu współrzędnych.

Informacja zwrotna:

Spotkanie online na platformie Discord – 4.05.2020 o godz. 9.00-9.45

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania.

Rozwiązane zadania, wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres:

matmaxmm121@gmail.com .

Opracowała: Marzena Mrzygłód

Cytaty

Powiązane dokumenty

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Rozwiązane zadania, w szelkie pytania

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w.. celu podania linku

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Rozwiązania zadań, wszelkie pytania

proszę wejść na stronę i poczytać- jest tego sporo i na pewno przerażą Was obliczenia, na razie nie zawracamy sobie nimi głowy.. Zadania i obliczenia zrobimy dopiero po powrocie

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Opracowała: