• Nie Znaleziono Wyników

szelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "szelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres: "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Marzena Mrzygłód Przedmiot: matematyka Klasa: 1 TE

Temat lekcji: Błąd względny i bezwzględny Data lekcji: 20.04.2020

Wprowadzenie do tematu:

Niech a będzie przybliżeniem liczy x.

Błędem bezwzględnym przybliżenia nazywamy wartość bezwzględną z różnicy liczy x i jej przybliżenia.

|𝒙 − 𝒂| – błąd bezwzględny

Błędem względnym przybliżenia nazywamy iloraz błędu bezwzględnego przez wartość bezwzględną liczby x.

|𝒙−𝒂||𝒙| – błąd względny

Błąd względny często wyrażany jest w procentach.

|𝒙−𝒂||𝒙| ∙ 𝟏𝟎𝟎% – błąd względny

Instrukcje do pracy własnej:

Zapoznaj się z opisanymi ćwiczeniami.

Ćw. 1.

Oblicz błąd bezwzględny i błąd względny przybliżenia liczby 100,6 do liczby 100. Błąd względny podaj z dokładnością do 0,01%.

Błąd bezwzględny: |𝑥 − 𝑎|

𝑥 = 100,6 ; 𝑎 = 100 |100,6 − 100| = |0,6| = 𝟎, 𝟔 Błąd względny: |𝑥−𝑎||𝑥| ∙ 100%

|100,6|0,6 ∙ 100% = 0,6

100,6∙ 100% ≈ 0,0059642 ∙ 100% ≈ 0,5964% ≈ 𝟎, 𝟔𝟎%

Ćw.2. str.96

P. Kowalscy: P. Kwiatkowscy:

oszacowany koszt remontu: 54 000 zł 8 800 zł rzeczywisty koszt remontu: 56 000 zł 10 800 zł |𝑥−𝑎||𝑥| ∙ 100%

|56 000−54 000|

|56 000| ∙ 100% |10 800−8 800|

|10 800| ∙ 100%

2000

56 000∙ 100% ≈ 𝟑, 𝟓𝟕% 2000

10 800∙ 100% ≈ 𝟏𝟖, 𝟓𝟐%

(2)

Praca własna:

Wykonaj zad. 1, 2, 3 ze strony 96 po jednym przykładzie oraz zadania 4 ; 5 i 6 ze str.96.

Informacja zwrotna:

Spotkanie online na platformie Discord – 20.04.2020 o godz. 10.00-10.45.

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania.

Rozwiązane zadania, w

szelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres:

matmaxmm121@gmail.com do dnia 22.04.2020 r.

Opracowała: Marzena Mrzygłód

Cytaty

Powiązane dokumenty

a) Każdej liczbie naturalnej przyporządkowujemy liczbę dwa razy większą. b) Każdemu uczniowi przyporządkowujemy jego ciocię.. Wszystkie trzy proste są równoległe do

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w.. celu podania linku

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Rozwiązania zadań, wszelkie pytania

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania.. Rozwiązane zadania, wszelkie pytania

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Opracowała: