• Nie Znaleziono Wyników

Wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres: "

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Marzena Mrzygłód Przedmiot: matematyka Klasa: 2 A

Temat lekcji: Przekształcanie figur w symetrii środkowej Data lekcji: 15.04.2020

Wprowadzenie do tematu: nowy temat Instrukcje do pracy własnej:

Zapoznaj się z wiadomościami o symetrii osiowej w podręczniku na str. 334-336.

Proponuje zapoznać się ze stroną: https://epodreczniki.pl/a/symetria-wzgledem-punktu/DHu3pNelr oraz https://www.geogebra.org/geometry .

Symetrią środkową względem punktu S nazywamy przekształcenie, które

każdemu punktowi płaszczyzny przyporządkowuje punkt do niego symetryczny względem punktu S Punkt S nazywamy środkiem symetrii.

Odległość AS jest równa SA’. Punkty A; S; A’ są wspóliniowe

(2)

Figury środkowosymetryczne:

SYMETRIA W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH Przykład 1.

Dany jest trójkąt o wierzchołkach A(-2;-3) ; B(-4;3) ; C(1;2). Przekształć go w symetrii względem:

a) początku układu współrzędnych

A’=(2;3) B’=(4;-3) C’=(-1;-2)

Znak zmieniają obie współrzędne.

b) względem punktu D(-1;1) A’=(0;5) B’=(2;-1)

C’=(-3;0)

Praca własna:

Wykonaj: (po jednym podpunkcie) Ćw. 1 ; 2; 3 str. 337

Ćw.4 ; 5 str.338

(3)

Informacja zwrotna:

Spotkanie online na platformie Discord – 15.04.2020 o godz. 14.00-14.45.

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania.

Wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres:

matmaxmm121@gmail.com

Opracowała: Marzena Mrzygłód

Cytaty

Powiązane dokumenty

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Rozwiązane zadania, w szelkie pytania

a) Każdej liczbie naturalnej przyporządkowujemy liczbę dwa razy większą. b) Każdemu uczniowi przyporządkowujemy jego ciocię.. Wszystkie trzy proste są równoległe do

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w.. celu podania linku

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Rozwiązania zadań, wszelkie pytania

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Opracowała: