• Nie Znaleziono Wyników

Wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres: "

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Marzena Mrzygłód Przedmiot: matematyka Klasa: 2 A

Temat lekcji: Przekształcanie figur w symetrii osiowej Data lekcji: 7.04.2020

Wprowadzenie do tematu: nowy temat Instrukcje do pracy własnej:

Zapoznaj się z wiadomościami o symetrii osiowej w podręczniku na str. 334-336.

Proponuje zapoznać się ze stroną: https://epodreczniki.pl/a/symetria-osiowa/DGjz9viBi oraz https://www.geogebra.org/geometry .

Symetrią osiową względem prostej l (lub symetrią względem prostej l) nazywamy przekształcenie, które każdemu punktowi płaszczyzny przyporządkowuje punkt do niego symetryczny względem prostej l.

Prostą l nazywamy osią symetrii.

Odległość AC jest równa CA’

Kąt między prostą l i odcinkiem AC jest prosty.

(2)

Figury osiowo symetryczne:

SYMETRIA W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH

Przykład 1.

Dany jest trójkąt o wierzchołkach A(-2;-3) ; B(-4;3) ; C(1;2). Przekształć go w symetrii względem:

a) Osi X;

A’=(-2;3) B’=(-4;-3) C’=(1;-2)

Zmienia znak druga współrzędna.

b) Osi y A’=(2;-3) B’=(4;3) C’=(-1;2)

Zmienia znak pierwsza współrzędna.

(3)

c) Prostej X=3

A’=(8;-3) B’=(10;3) C’=(5;2)

d) Prostej y=x-2

A’=(-1;-4) B’=(5;-6) C’=(4-1)

Praca własna:

Z okazji przerwy świątecznej, nie ma pracy własnej.

Informacja zwrotna:

Spotkanie online na platformie Discord – 7.04.2020 o godz. 10.00-10.45.

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania.

Wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres:

matmaxmm121@gmail.com

Opracowała: Marzena Mrzygłód

Cytaty

Powiązane dokumenty

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Rozwiązane zadania, w szelkie pytania

a) Każdej liczbie naturalnej przyporządkowujemy liczbę dwa razy większą. b) Każdemu uczniowi przyporządkowujemy jego ciocię.. Wszystkie trzy proste są równoległe do

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w.. celu podania linku

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Rozwiązania zadań, wszelkie pytania

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Opracowała: