• Nie Znaleziono Wyników

Wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres: "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Marzena Mrzygłód Przedmiot: matematyka Klasa: 1 TE

Temat lekcji: Nierówności z wartością bezwzględną Data lekcji: 15.04.2020

Wprowadzenie do tematu: rozwiązywanie nierówności z wartością bezwzględną c.d.

Instrukcje do pracy własnej:

Ćw. Rozwiąż nierówności: |𝑥 − 2| + |𝑥 + 1| ≥ 3𝑥 − 3

𝑥 − 2 = 0 𝑑𝑙𝑎 𝑥 = 𝟐 ; 𝑥 + 1 = 0 𝑑𝑙𝑎 𝑥 = −𝟏 1) dla 𝑥 ∈ (−∞; −1)

|𝑥 − 2| + |𝑥 + 1| ≥ 3𝑥 − 3 oba wyrażenia w tym przedziale są ujemne, więc opuszczając

−𝑥 + 2 − 𝑥 − 1 ≥ 3𝑥 − 3 wartość bezwzględną zmieniamy znaki −5𝑥 ≥ −4

𝑥 ≤45

𝑥 ∈ (−∞;45⟩ Porównujemy otrzymany przedział z założeniem 𝑥 ∈ (−∞; −1) wyznaczamy część wspólną obu przedziałów.

Odp. 𝑥 ∈ (−∞; −1) -1 45 2) dla 𝑥 ∈ ⟨−1 ; 2)

|𝑥 − 2| + |𝑥 + 1| ≥ 3𝑥 − 3 pierwsze wyrażenie jest ujemne, zmienia znaki, a drugie jest dodatnie, więc opuszczając wartość bezwzględną nie −𝑥 + 2 + 𝑥 + 1 ≥ 3𝑥 − 3 zmieniamy znaków

−3𝑥 ≥ −6 𝑥 ≤ 2

𝑥 ∈ (−∞; 2⟩ Porównujemy otrzymany przedział z założeniem

𝑥 ∈ ⟨−1; 2) wyznaczamy część wspólną obu przedziałów.

Odp. 𝑥 ∈ ⟨−1; 2)

-1 2

3) dla 𝑥 ∈ ⟨2 ; ∞)

|𝑥 − 2| + |𝑥 + 1| ≥ 3𝑥 − 3 oba wyrażenia są dodatnie, więc opuszczając wartość bezwzględną nie zmieniamy znaków

𝑥 − 2 + 𝑥 + 1 ≥ 3𝑥 − 3 −𝑥 ≥ −2/: (−3)

𝑥 ≤ 2

(2)

𝑥 ∈ (−∞; 2⟩ Porównujemy otrzymany przedział z założeniem 𝑥 ∈ ⟨2; ∞) wyznaczamy część wspólną obu przedziałów.

Odp. 𝑥 = 2

2

Na koniec należy zsumować wszystkie trzy odpowiedzi:

𝑥 ∈ (−∞; 2⟩

-1 2 Praca własna:

Rozwiąż trzy przykłady z zadania 3 str. 94 Informacja zwrotna:

Spotkanie online na platformie Discord – 15.04.2020 o godz. 13.00-13.45.

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania.

Wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres:

matmaxmm121@gmail.com

Opracowała: Marzena Mrzygłód

Cytaty

Powiązane dokumenty

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w.. celu podania linku

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Rozwiązania zadań, wszelkie pytania

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Opracowała:

a) Każdej liczbie naturalnej przyporządkowujemy liczbę dwa razy większą. b) Każdemu uczniowi przyporządkowujemy jego ciocię.. Wszystkie trzy proste są równoległe do