• Nie Znaleziono Wyników

Wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres: matmaxmm121@gmail.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres: matmaxmm121@gmail.com"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Marzena Mrzygłód Przedmiot: matematyka Klasa: 1 TE

Temat lekcji: Nierówności z wartością bezwzględną Data lekcji: 8.04.2020

Wprowadzenie do tematu: rozwiązywanie nierówności z wartością bezwzględną c.d.

Instrukcje do pracy własnej:

Rozszerzamy zapis pod wartością bezwzględną w nierówności:

Ćw. 1 Rozwiąż nierówności:

1) |𝑥 − 4| > 6 rozpisujemy na dwie nierówności 𝑥 − 4 > 6 𝑙𝑢𝑏 𝑥 − 4 < −6

𝑥 > 10 𝑙𝑢𝑏 𝑥 < −2 --2 4 10 𝑥 ∈ (−∞; −2) ∪ (10; ∞)

2) |2𝑥 − 4| ≥6

2𝑥 − 4 ≥ 6 𝑙𝑢𝑏 2𝑥 − 4 ≤ −6 -1 2 5 2𝑥 ≥ 10 𝑙𝑢𝑏 2𝑥 ≤ −2

𝑥 ≥ 5 𝑙𝑢𝑏 𝑥 ≤ −1

𝑥 ∈ (−∞; −1⟩ ∪ ⟨5 ; ∞) ponieważ znak nierówności jest większe równe, kółeczka w 5 i -1 są zamalowane i przedziały są domknięte pierwszy z prawej strony, drugi z lewej.

3) |𝑥 − 3| ≤ 2 −2 ≤ 𝑥 − 3 ≤ 2/+3

1 ≤ 𝑥 ≤ 5 1 3 5 𝑥 ∈ 〈1 ; 5〉

Praca własna:

Z okazji przerwy świątecznej, nie ma pracy własnej.

Informacja zwrotna:

Spotkanie online na platformie Discord – 8.04.2020 o godz. 13.00-13.45.

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania.

Wszelkie pytania i wątpliwości do tematu proszę przesyłać na adres:

matmaxmm121@gmail.com

Opracowała: Marzena Mrzygłód

(2)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Rozwiązane zadania, w szelkie pytania

a) Każdej liczbie naturalnej przyporządkowujemy liczbę dwa razy większą. b) Każdemu uczniowi przyporządkowujemy jego ciocię.. Wszystkie trzy proste są równoległe do

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w.. celu podania linku

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Rozwiązania zadań, wszelkie pytania

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Opracowała: