• Nie Znaleziono Wyników

LISTA 5 Zadanie 1. Rozwiąż nierówność: |2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LISTA 5 Zadanie 1. Rozwiąż nierówność: |2"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

LISTA 5

Zadanie 1.

Rozwiąż nierówność: |2𝑥 + 3| ≤ 5 Zadanie 2.

Znajdź pierwiastki wielomianu 𝑊(𝑥) = 𝑥4+ 2𝑥3− 14𝑥2+ 2𝑥 − 15 Zadanie 3.

Nie używając wyróżnika trójmianu kwadratowego wyznacz wierzchołek i miejsca zerowe paraboli, która jest określona wzorem 𝑦 = −𝑥2− 2𝑥 + 15

Zadanie 4.

Wiedząc, że w trójkącie prostokątnym kąt przy jednym z krótkich boków mającym 2𝑐𝑚 ma miarę 54°, wyznacz obwód i pole tej figury. Wynik zaokrąglij do drugiego miejsca po prze- cinku.

Zadanie 5.

Rozwiąż równanie: 3𝑥+1

𝑥−22𝑥−1

𝑥+3 = 2 Zadanie 6.

Narysuj przykładowy wykres funkcji liniowej 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, gdzie 𝑎 > 0 i 𝑏 < 0.

Zadanie 7.

Średnia wieku w pewnej grupie studentów jest równa 23 lata. Średnia wieku tych studentów i ich opiekuna jest równa 24 lata. Opiekun ma 39 lat. Oblicz ilu studentów jest w tej grupie.

Zadanie 8.

Udowodnij, że suma kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych w sumie z jedynką jest podzielna przez 3.

Zadanie 9.

Dany jest romb, którego kąt ostry ma miarę 60°, a jego pole równa się 50√3 𝑐𝑚2. Oblicz wysokość tej figury.

Zadanie 10.

Oblicz, ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, w zapisie których nie występuje zero, jest dokładnie jedna cyfra 7 i dokładnie jedna cyfra parzysta.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uwaga wiadomość powinna być wysłana z adresu pozwalającego na identyfikację nadawcy, informacja w temacie wiadomości:

Z jakim przyspieszeniem porusza się autobus, gdy działa na niego niezrównoważona siła o

W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym pole podstawy równa się 12√3, a pole narysowanego przekroju 20√3.. Oblicz sinus kąta nachylenia płaszczyzny tego

Oblicz pole przekroju sześcianu o

Ponadto wyznacz objętość tego ostrosłupa, jeżeli pole boczne jest

[r]

Oblicz obwód czworokąta ABCD, wykorzystując dane na rysunku poniżej:3. Oblicz obwód trójkąta ABC z dokładnością do

Średnia ta wzrośnie do 18 lat, jeśli doliczymy wiek nauczyciela.. Ile lat