f (0) ′ x =0 . 1 f ( x )= x x 6 =0 ,  f ( x ) x ∈ Z ′ − 2 x x = Z . e − 1 2 f ( x )= πx ) x/ ∈ Z ,x  2 k ) A k ∈ Z f ( kπ + ′ π 2 x ( x − 1)( x − 2)( x − 3)sin( k x = kπ + ,k ∈ Z . π f ( x )= x 2 x/ ∈{ kπ + ; k ∈ Z } ,A π  k A k ∈ Z f ( kπ

Download (0)

Full text

(1)

LISTA ZADA‹ 9

(1) Nie h

f (x) =

 

 

e x 2 −1

cos x−1

dla

x 6= 0, A

dla

x = 0.

Dla jakiego

A

istnieje

f (0)

iile wynosi?

(2) Nie h

f (x) =

 

 

x 2 −π 2

sin x

dla

x / ∈ {kπ; k ∈ Z}, A k

dla

x = kπ, k ∈ Z.

Dla jaki h

A k

(

k ∈ Z

)istniej¡

f (kπ)

i ilewynosz¡?

(3) Nie h

f (x) =

 

 

sin x−1

cos 2 x

dla

x / ∈ {kπ + π 2 ; k ∈ Z}, A k

dla

x = kπ + π 2 , k ∈ Z.

Dla jaki h

A k

(

k ∈ Z

)istniej¡

f (kπ + π 2 )

i ilewynosz¡?

(4) Nie h

f (x) =

 

 

x (x−1)(x−2)(x−3)

sin(πx)

dla

x / ∈ Z, x 2 − 2x

dla

x = Z.

Obli zy¢

f (x)

dlaty h

x ∈ Z

, dlaktóry h istnieje.

(5) Nie h

f (x) =

 

 

e 7x −1

x

dla

x 6= 0, 1

dla

x = 0.

Obli zy¢

f (0)

.

(2)

f (x) =

 

 

cos(πx)+1

sin(πx)

dla

x / ∈ Z, x 3 − x

dla

x ∈ Z.

Obli zy¢

f (x)

dlaty h

x ∈ Z

, dlaktóry h istnieje.

(7) Nie h

f (x) =

 

 

e 3x −3e x +2

x 2 )

dla

x 6= 0, A

dla

x = 0.

Dla jakiego

A

istnieje

f (0)

iile wynosi?

(8) Obli zy¢ po hodn¡ rzdu

3

funk ji zmiennej

x

danej wzorem:

(a)

(x + 1) 6

; (b)

x 6 − 4x 3 + 4

; ( )

1 1 − x

;

(d)

x 3 log x

; (e)

e 2x−1

; (f)

(x 2 + 1) 3

;

(g)

e x 2

; (h)

log(x 2 )

; (i)

(x − 7) 50

.

(9) Wyprowadzi¢ wzór na po hodn¡ rzdu

n

funk ji zmiennej

x

danej wzorem:

(a)

log(x 10 )

; (b)

x log x

; ( )

√ x

;

(d)

x 2 sin x

; (e)

1 − x

1 + x

; (f)

xe x

;

(g)

sin(5x)

; (h)

x 7

; (i)

e 4x

;

(j)

x + 1

x

; (k)

x 2 e −x

; (l)

sin 2 x

.

(10) Dowie±¢, »e

(f · g) (n) (x) =

n

X

k =0

n kf (k) (x)g (n−k) (x).

(11) Obli zy¢ przybli»one warto± i nastpuj¡ y h li zb korzystaj¡

trze hpo z¡tkowy hwyrazów(zerowego,pierwszegoidrugiego)

odpowiedniodobranegoszeregu Taylora. Osza owa¢bª¡dprzy-

bli»eniana podstawie wzoru Taylora:

(a)

√ 24

; (b)

3

126

; ( )

7 126

;

(d)

sin(1/10)

; (e)

arctan(1/10)

; (f)

50

.

Figure

Updating...

References

Related subjects :