Dzieciństwo - Elżbieta Flis - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ELŻBIETA FLIS

ur. 1944; Niestachów

Miejsce i czas wydarzeń Niestachów, II wojna światowa Słowa kluczowe życie w trakcie II wojny światowej

Dzieciństwo

Urodziłam się na Kielecczyźnie, w miejscowości Niestachów w 1944 roku. To było w czasie wojny. Urodziłam się w leśniczówce na sianie. Tatuś walczył w partyzantce w lesie. Był dowódcą plutonu. W końcu kiedy się urodziłam, to już stworzono jakie takie warunki. Leśniczy zorganizował mamusi łóżko i je tam przynieśli. W 1946 roku wyjechaliśmy do Góry Śląskiej w województwie wrocławskim [obecnie województwo dolnośląskie –red.].

Data i miejsce nagrania 2016-06-28, Lublin

Rozmawiał/a Piotr Lasota

Transkrypcja Maria Buczkowska, Katarzyna Kuć-Czajkowska

Redakcja Maria Buczkowska, Małgorzata Maciejewska

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Figure

Updating...

References

Related subjects :