• Nie Znaleziono Wyników

Scenariusz lekcji – Procenty i promile 1. Cele lekcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Scenariusz lekcji – Procenty i promile 1. Cele lekcji"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz lekcji – Procenty i promile

1. Cele lekcji

a. Wiadomości

Uczniowie poznają definicje procentu i promila, poznają sposoby obliczania procentów i promili (zastosowanie praktyczne).

b. Umiejętności

- obliczanie procentu danej liczby,

- obliczanie liczby, gdy znany jest jej procent, - obliczanie promili,

- kształtowanie postawy poszukującej.

2. Metoda i forma pracy

W tracie lekcji nauczyciel wprowadza uczniów w temat (pogadanka) – przypomnienie z gimnazjum wiadomości o procentach, usystematyzowanie wiadomości. Uczniowie dalej pracują samodzielnie (ćwiczenie umiejętności wykonywanych obliczeń).

3. Środki dydaktyczne

- podręczniki: Matematyka 1, wyd. OPERON.

- tablice biologiczne, geograficzne, zbiór zadań wyd. OPERON, - karty z przydziałem zadań.

4. Przebieg lekcji

a. Faza przygotowawcza

Czynności organizacyjne, sprawdzenie czy uczniowie mają przyniesione wycinki z diagramami procentowymi, ulotki bankowe dotyczące np. kredytów,

oprocentowania lokat, wiadomości dotyczące szkoły: liczba klas, liczba uczniów (dziewcząt, chłopców).

Rozmowa nauczyciela z uczniami, mająca na celu usystematyzowanie wiedzy, analiza przykładowych zadań.

b. Faza realizacyjna

Podanie celu i tematu lekcji. Podział klasy na 4 zespoły zadaniowe, zapoznanie uczniów z zasadami zabawy dydaktycznej (czas trwania, sposób pracy,

prezentacja, sposób oceny).

Praca uczniów w zespołach zadaniowych Prezentacja wyników pracy grup

Dyskusja nad sposobem rozwiązywania zadań przez uczniów.

c. Faza podsumowująca

Refleksja uczniów na temat wiedzy i umiejętności wyniesionych z lekcji.

Podsumowanie i ocena aktywności uczniów według ustalonych z nimi kryteriów.

Podanie pracy domowej.

5. Bibliografia

Pawłowski H., Matematyka 1, wyd. OPERON, Gdynia 2005 r.

(2)

6. Załączniki

a. Zadania

Zadania do rozwiązania przez poszczególne grupy.

Grupa I

Handlowy sklep oferujący meble po cenach hurtowych.

Meblościanki – 1500 zł Kanapy – 1000 zł Fotele – 600 zł) Zadanie 1

Sprzedawca do ceny zakupu dolicza 12%. Jaki procent wynosi jego zysk w stosunku do ceny sprzedaży?

oznaczenia:

a – cena zakupu Zadanie 2

Klient chce kupić meble na raty, które będzie spłacał przez rok. Ustal wysokość miesięcznej raty, zakładając, że raty mają być równej wielkości i oprocentowanie w skali roku 9%.

Zadanie 3

Sklep ogłosił świąteczną promocję. Ustal ceny towarów, jeśli promocja zakłada 5% rabatu na towary.

Grupa II

Przedstawiciele towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zadanie 1

Kwota zebranych pieniędzy na ubezpieczenie mieszkań wzrosła w tym roku z 48 tys. zł do 51.604 zł. Ile procent stanowi przyrost składek?

Zadanie 2

W pewnej fabryce pracuje 60 ludzi, ubezpieczeni stanowią 98%. Ile osób jest ubezpieczonych?

Zadanie 3

Od jakiej kwoty obliczono składkę ubezpieczeniowa (7,5% kwoty przychodu), jeśli po jej odliczeniu otrzymano 1850 zł?

Grupa III

Eksperci – dietetycy Zadanie 1

Pierwszy posiłek w ciągu dnia powinien stanowić 25% dziennej racji pokarmowej drugie śniadanie – 10%, obiad – 35%, podwieczorek – 10%, a kolacja – 20%. Jaka powinna być energetyczna wartość każdego posiłku, jeśli śniadanie ma 550 kcal?

Zadanie 2

100 g kapusty zawiera 1,5 g białka, 0,2 g tłuszczu, 4,3 g cukrów prostych, 1,4 g błonnika.

Jaki jest udział procentowy poszczególnych składników?

(3)

Zadanie 3

Dorosły człowiek potrzebuje ok. 2500 kcal dziennie. Ile kcal znajduje się w węglowodorach, jeśli stanowią one 55% wszystkich kcal?

Grupa IV Eksperci bankowi Zadanie 1

Po dwóch latach stan konta przy rocznej kapitalizacji wzrósł z 20 tys. zł do 26.848 zł. Oblicz wysokość oprocentowania.

Zadanie 2

Na samochód wzięto kredyt w wysokości 54 tys. zł przy stopie procentowej 6,5% i spłacono go po 9 miesiącach. Jak wysokie są odsetki za ten okres?

Zadanie 3

Klient otrzymał po 8 miesiącach za oszczędzone pieniądze, przy oprocentowaniu 5% 120 zł odsetek. Jaki był jego wkład oszczędnościowy?

b. Zadanie domowe

O ile procent wzrośnie pole koła, jeśli jego obwód zwiększymy o p%?

7. Czas trwania lekcji

2x45 minut.

8. Uwagi

Lekcja ćwiczeniowa poświęcona treningowi zadaniowemu w celu utrwalenia zdobytych umiejętności, jest to planowo lekcja nr 6 w klasie I.

Cytaty

Powiązane dokumenty

• Future Simple (WILL) – przewidywania (na podstawie posiadanej wiedzy) – zwłaszcza z czasownikami think, believe, don’t think, maybe, perhaps.. In the future there will be more

a) Nauczyciel nawiązując do wątków, które pojawiły się podczas burzy mózgów informuje na czym polega pomoc typu „dawanie ryby” oraz pomoc typu „dawanie wędki”, a

• Zadanie 1 – wyznaczony zastęp otrzymuje jedną piłkę, zadaniem tej grupy jest tak podawać do siebie piłkę aby dotknąć nią jak największą liczbę uczniów. Pozostałe

Prowadzący prosi o wypisanie na papierze składników odżywczych według informacji zawartych na tablicy (najlepiej w formie tabeli) i przypisanie produktów spożywczych

m) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.. n) Uczniowie wynotowują w zeszytach przyczyny

j) Nauczyciel poleca poszczególnym grupom opracować po jednym fragmencie analizy SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia rozwoju turystyki w Polsce.. Informuje

kartki papieru, blok, kredki, flamastry, nożyczki gazety i czasopisma IV. Ogłoszenie piszemy wtedy, gdy chcemy coś kupić, sprzedać, zamienić, oddać itp. Zawiadomienie - gdy mamy

d) Zadania dla uczniów pracujących w grupach. • Wykonajcie eleganckie zaproszenie dla dyrektora szkoły z okazji zbliżającego się przedstawienia teatralnego przygotowanego przez