• Nie Znaleziono Wyników

8c.Pole pow i objętość graniastosłupa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "8c.Pole pow i objętość graniastosłupa"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

8c.Pole pow i objętość graniastosłupa

1. Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy 4 cm oraz wysokości 10 cm.

2. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 7 i wysokości 9.

3. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi pod- stawy 4 i wysokości 5.

4. Oblicz objętości narysowanych graniastosłupów prostych.

a) b)

5. Ile litrów wody pomieści basen, którego kształt i wymiary podano na rysunku?

6. Trójkąt równoboczny o polu 4√3 cm2jest podstawą graniastosłupa prawidłowego. Wysokość tej bryły jest równa połowie obwodu podstawy. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

Wybór zadań: Anetta Koźma6842 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 4 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 36cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 64cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.4 Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 8cm, a wysokość ściany bocznej ma długość 5cm.. Oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość

Metalowy stożek, którego tworząca ma 12cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 0 , przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz objętość jednej kulki oraz jej

ścian równoległych. Narysuj siatkę prostopadłościanu, którego podstawą jest kwadrat o boku 2 cm. Krawędź boczna jest 2 razy dłuższa niż krawędź podstawy.

W trapezie równoramiennym podstawy mają długość cm i cm, a długość ramienia wynosi cm.. Oblicz pola trójkątów CDE