1. Uzupełnij. Obliczenia wykonuj w pamięci.

Download (0)

Full text

(1)

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1

Roczne lokaty bankowe Powtórka

1. Uzupełnij. Obliczenia wykonuj w pamięci.

50% kwoty 640 zł to ……….

20% długości 40 km to ……….

10% kwoty 53 zł to ……….

5% masy 60 kg to ……….

25% kwoty 30 zł to ……….

1% liczby 980 to ……….

2. Oblicz.

a) 34% liczby 560 b) 4% liczby 1560 c) 7% liczby 1320

70% liczby 56 to:

2 , 10 39 56 392 10 56 7 100

70     

50% to dwa razy mniej niż 100%

20% to pięć razy mniej niż 100%

10% to dziesięć razy mniej niż 100%

5% to dwa razy mniej niż 10%

(2)

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2

3. Oblicz i uzupełnij.

25 zł to ………% kwoty 100 zł 3 zł to ………% kwoty 75 zł 32 zł to ………% kwoty 400 zł 99 zł to ………% kwoty 1980 zł

4. Oblicz i uzupełnij.

a) 70 to 35% liczby …………. b) 54 zł to 8% kwoty ………….

Jaki procent liczby 160 stanowi liczba 4?

% 5 , 2 160 %

% 400 160 100

4   

Jaka to liczba, której 5% to 63?

x – liczba której szukamy

1260 5 63 100 100 63

5

x x

x

(3)

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3

Lokaty roczne

1. Pan Jurek wpłacił do banku 5 000 zł na lokatę roczną oprocentowaną 4,5% w skali roku. Ile pieniędzy będzie znajdowało się na lokacie po roku?

2. Pani Maria wpłaciła na lokatę 15 000 zł. Oprocentowanie tej lokaty to 3% w skali roku.

a) Ile pieniędzy będzie na lokacie pani Marii po upłynięciu roku?

b) Ile pieniędzy będzie na tej lokacie po dwóch latach, jeżeli pani

Maria nie będzie wpłacała na nią ani wypłacała z niej żadnych

pieniędzy?

(4)

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4

3. Na lokatę roczną wpłacono 1400 zł. Po roku odsetki od wpłaconej kwoty wynosiły 70 zł. Jakie jest oprocentowanie tej lokaty?

4. Pani Janina założyła w banku lokatę o oprocentowaniu 7,5%

w skali roku. Po roku odebrała odsetki, które wyniosły 675 zł.

Ile pieniędzy wpłaciła pani Janina przy zakładaniu lokaty?

(5)

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5

5. Po roku na lokacie oprocentowanej 6% w skali roku znajdowało się 3604 zł. Ile pieniędzy było na lokacie na początku?

6.* Po dwóch latach na lokacie oprocentowanej 5% w skali roku

znajdowało się 9702 zł. Jaką kwotę wpłacono przy zakładaniu

lokaty, jeżeli w ciągu tych dwóch lat nie wpłacano na nią i nie

wypłacano z niej żadnych pieniędzy?

Figure

Updating...

References

Related subjects :