Geografia klasa 5 - 03 VI 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

03 VI 2020

Temat: Krajobraz śródziemnomorski.

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku (str. 136 – 139), napisać notatkę ze str. 139.

Wykonaj ćwiczenia (str.80 – 81). Dziękuję!

Obejrzyj filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=nobp_1JmCdM lub https://www.youtube.com/watch?v=9QOMRWsc8ws

dla chętnych: https://epodreczniki.pl/a/przyroda-w-klimacie-srodziemnomorskim/D12uqawW1

Figure

Updating...

References

Related subjects :